Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

TRUNG ĐOÀN 726 SẴN SÀNG BƯỚC VÀO ĐẠI HỘI

Hồng Hoa Chia sẻ:

Đến thời điểm này, các chi bộ thuộc Đảng bộ Trung đoàn 72 đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. 100% các đồng chí tại các chi bộ có năng lực được bầu vào Ban chấp hành chi bộ với số phiếu tín nhiệm cao, có chi bộ số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Có được kết quả đó, trước hết là do cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng thủ tục, nguyên tắc; phát huy tốt dân chủ, đoàn kết. Đảng ủy Trung đoàn chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các chi bộ làm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Cấp ủy các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện nghiêm túc, làm cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, trách nhiệm cao. Đặc biệt, để tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, có chất lượng, Đảng ủy Trung đoàn đã lựa chọn Chi bộ 2 tiến hành đại hội điểm để Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

 Với phương châm công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp phải kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Trung đoàn đã triển khai làm công tác chuẩn bị chu đáo, đầy đủ từ văn kiện đại hội đến nhân sự và công tác tuyên truyền. Các chi bộ, đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể đến từng cấp ủy viên; phát huy trí tuệ tập thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để xây dựng văn kiện đại hội.

Đối với công tác nhân sự được tiến hành rà soát kỹ, vừa bảo đảm cơ cấu, vừa bảo đảm tiêu chuẩn, uy tín với quan điểm không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Quá trình làm công tác chuẩn bị, các cấp ủy cũng nắm tình hình dư luận, ý kiến của cán bộ, đảng viên để định hướng; phát huy tốt tính dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần đoàn kết và bảo đảm đúng nguyên tắc. Song song với công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự đại hội, công tác tuyên truyền cũng được, cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều hình thức phong phú như thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, kết hợp tuyên truyền với đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn đơn vị. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Trung đoàn tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để chuẩn bị cho đại hội, Đảng ủy Trung đoàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả. Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ Đại hội đã sẵn sàng như: Báo cáo chính trị, đề án nhân sự, bản kiểm điểm của Ban chấp hành, trang trí khánh tiết …. Được biết trong Đại hội kỳ này Trung đoàn sẽ giới thiệu 10 đồng chí và bầu lấy 9 đồng chí vào BCH đảng bộ trung đoàn. Và giới thiệu 10 đại biểu bầu lấy 9 đại biểu đi dự đại hội của Binh đoàn.

Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Trung đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị và sự lớn mạnh của Đảng bộ Trung đoàn trong thời gian xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy đảng các cấp ở Trung đoàn, cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Trung đoàn sẽ tổ chức thành công tốt đẹp vào các ngày 18-19/5 sắp tới. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)