Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

TUY ĐỨC BỔ NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI 4 CÁN BỘ CẤP PHÒNG

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thực hiện công tác cán bộ. Chiều ngày 22/10/2020. Huyện Tuy Đức tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại và bổ nhiệm cho 04 đồng chí cấp trưởng phó các phòng ban thuộc UBND huyện.

Huyện Tuy Đức đã ra quyết định bổ nhiệm lại đối với đồng chí Trần Vĩnh Phú – Trưởng phòng Tài chính kế hoạch, đồng chí Nguyễn Hữu Lực – Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch, đồng chí Phan Viết Việt – Phó trưởng phòng Văn hóa, Bổ nhiệm mới đồng chí Nguyễn Trung Thành – phó trưởng phòng văn hóa đảm nhận chức vụ Trưởng phòng văn hóa.

Có thể thấy việc thực hiện công tác cán bộ tại địa phương được huyện Tuy Đức thực hiện đúng theo quy trình, thủ tục nhằm thực hiện tốt công tác cán bộ tại địa phương.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)