Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông

Hồng Hoa Chia sẻ:

Chiều ngày 04/2/2020 Huyện Tuy Đức tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.  Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Đài Truyền thanh – Truyền hình theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk  Nông, và Quyết định 1297/QĐ-UBND của UBND huyện Tuy Đức.

Sau khi được thành lập cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông có 2 Phó Giám đốc gồm ông Nguyễn Văn Tư, ông Phạm Văn Đức và 20 biên chế. Gồm có 3 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Hành chính; Văn hóa, Thể thao; Truyền thanh – Truyền hình.

Tại buổi lễ UBND huyện Tuy Đức đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tư – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tuy Đức

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)