Thứ hai, 27/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Tuy Đức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông

Hồng Hoa Chia sẻ:

Chiều ngày 04/2/2020 Huyện Tuy Đức tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.  Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Đài Truyền thanh – Truyền hình theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk  Nông, và Quyết định 1297/QĐ-UBND của UBND huyện Tuy Đức.

Sau khi được thành lập cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông có 2 Phó Giám đốc gồm ông Nguyễn Văn Tư, ông Phạm Văn Đức và 20 biên chế. Gồm có 3 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Hành chính; Văn hóa, Thể thao; Truyền thanh – Truyền hình.

Tại buổi lễ UBND huyện Tuy Đức đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tư – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tuy Đức

Nguồn tin: Hồng Hoa
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)