Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cấc cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Hồng Hoa Chia sẻ:

XXác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian qua, huyện Tuy Đức đã tích cực trong việc thông tin các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân. 

Để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử huyện Tuy Đức đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử huyện đã giao Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử xây dựng kế hoạch sát với thực tế ở địa phương, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử. Kế hoạch tuyên truyền cũng được Trung tâm VHTT&TT huyện phối hợp với các xã thực hiện thường xuyên tuyên truyền nhằm bảo đảm các thông tin được truyền tải tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó,  Trung tâm cũng tăng thời lượng phát sóng trong ngày và tuần, trong đó thường xuyên truyền tải những thông tin về bầu cử, những điểm mới của cuộc bầu cử lần này tới người dân qua việc tiếp sóng phát thanh đài tỉnh, trung ương. Công tác tuyên truyền cũng đang được các tổ chức, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh, giúp bà con hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Để công tác tuyên truyền đạt kết quả cao, huyện ban hành cơ chế hỗ trợ cho các xã sửa chữa, cải tạo hệ thống truyền thanh cơ sở và nhà văn hóa; chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm vững tình hình dư luận, tập trung giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và ổn định tình hình tư tưởng, chính trị. Trong quá trình triển khai, HĐND huyện thường xuyên tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện quy định tổ chức hiệp thương, giới thiệu đại biểu ứng cử, qua đó, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp và có hướng chỉ đạo triển khai theo đúng quy định. Song song công tác tuyên truyền, Ủy ban Bầu cử các cấp trên địa bàn huyện Tuy Đức còn chú trọng đến hệ thống cơ sở vật chất tại các đơn vị bầu cử và địa điểm bầu cử. Hòm phiếu và con dấu được cấp phát theo đúng quy định. 100% khu vực bỏ phiếu được cấp hòm phiếu mới, con dấu riêng…

Với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, công tác tuyên truyền đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Tuy Đức nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới; nắm vững nội dung chủ yếu các văn bản của Đảng, Nhà nước về tổ chức cuộc bầu cử. Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)