Thứ bảy, 25/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Tuy Đức quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Hồng Hoa Chia sẻ:

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Trong 2 ngày 10 và 11/12/2020. Huyện Tuy Đức đã tổ chức mở 02 lớp Hội nghị Quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Tham gia lớp tập huấn có đông đảo cán bộ, đảng viên đến từ các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Trong đợt tập huấn này các đồng chí được tiếp thu các chuyên đề như: Cụ thể, thông qua nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai nghị quyết, cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm vững những kết quả, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá, cùng với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Huyện ủy yêu cầu, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết phải theo hướng đổi mới, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tập trung vào những nội dung cốt lõi, làm rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế. Từng cấp ủy, địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu phát huy vai trò trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết. Việc triển khai nghiên cứu, quán triệt nghị quyết tập trung vào các chuyên đề: Lĩnh vực kinh tế-xã hội; lĩnh vực quốc phòng-an ninh; lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)