Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

TUY ĐỨC RA QUÂN LÀM THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT ĐÔNG XUÂN

Hồng Hoa, Sao Mai Chia sẻ:

Sáng 13/11, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi chi nhánh Tuy Đức ra quân làm thủy lợi đông xuân theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh.

Theo đó, tổng ra quân nạo vẹt kênh mương phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện sẽ diễn ra từ ngày 13- 20 tháng 11 năm 2020. Sẽ tiến hành nạo  vẹt trên 30 km cho 17 kênh tưới.  Lực lượng tham gia đợt ra quân lần này bao gồm cán bộ công nhân viên Chi nhanh thủy lợi Tuy Đức, Đoàn thanh niên, và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương.

Việc tổng ra quân lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc phục vụ sản xuất vụ Đông- Xuân trên địa bàn huyện Tuy Đức. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cung cấp nước sản xuất cho người dân trong niên vụ sản xuất Đông Xuân 2020-2021.

Nguồn tin: Hồng Hoa, Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)