Chủ nhật, 01/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

TUY ĐỨC TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG

Hồng Hoa, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

Ngày 28/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Tuy Đức tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2023. Về dự với hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện…

Tổ công nghệ số cộng đồng do UBND cấp xã quyết định thành lập. Mỗi xã sẽ thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng; mỗi thôn, bon, bản thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng; Theo đó, trên địa bàn huyện có 6 tổ cấp xã và 73 tổ cấp thôn/bon/bản. Những thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn để hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Tham dự Hội nghị tập huấn, có 146 đại biểu là tổ trưởng/tổ phó các tổ Công nghệ số cộng đồng cấp thôn/bon/bản, Hội nghị đã được nghe trình bày tổng quan về công nghệ chuyển đổi số. Cách cài đặt sử dụng các dịch vụ số để tương tác với chính quyền qua các nền tảng như Đăk Nông-C, dịch vụ công trực tuyến; Mở tài khoản ngân hàng, sử dụng các hình thức thnah toán không dùng tiền mặt thông qua việc tạo lập tài khoản thanh toán ngân hàng, ví điển tử; Tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, chính sách xã hôi, sổ sức khỏe điển tử, thanh toán học phí, sổ liên lạc điện tử; Thiết lập cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử trên các sàn thương mại điện tử, đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử; Sử dụng hóa đơn điện tử, các nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; Sử dụng nền tảng số Việt Nam do địa phương lựa chọn; Kỷ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản….

Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại thôn, bon, bản./.

Hồng Hoa ​

Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)