Chủ nhật, 26/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Tuy Đức thực hiện cải cách hành chính

Hồng Hoa Chia sẻ:

Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020, đến nay, công tác cải cách hành chính ở huyện Tuy Đức đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng thực thi công vụ từng bước được nâng lên. Qua đó giúp cá nhân và tổ chức thực hiện một cách nhanh chống đúng hẹn.

Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng hạn theo quy định. Để thực hiện tốt Chương trình đột phá về cải cách hành chính hàng năm UBND huyện  đều xây Tuy Đức dựng kế hoạch cụ thể về việc thực hiện cải cách hành chính, công tác tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra CCHC và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, các xã nghiêm túc thực hiện. Xây dựng và tổ chức lại Bộ phận CCHC “một cửa” cấp huyện, thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch.

Các TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được cải cách theo hướng gọn nhẹ, đơn giản gắn với trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác CCHC, từng bước nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình về CCHC, chỉ số CCHC của huyện Tuy Đức được tăng lên hàng năm. Các TTHC được kiểm soát chặt chẽ không để việc phát sinh thủ tục, giấy phép, đồng thời tổ chức rà soát cắt giảm tối đa thời gian giải quyết, nhằm tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết TTHC. Công tác sát nhập các cơ quan đơn vị, tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy đúng quy định. Đến nay, huyện đã giải quyết cho một số Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014, giảm biên chế một số cán bộ công chức hợp đồng theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của T.Ư, tỉnh. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện đều được công khai trên trang thông tin của huyện. UBND 6 xã, niêm yết công khai nội quy, quy chế tiếp công dân, các TTHC. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thời gian qua, huyện Tuy Đức cũng đã chỉ đạo, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã được trang bị cơ bản đầy đủ máy tính, phục vụ làm việc và kết nối mạng internet. Đồng thời thường xuyên sử dụng phần mềm trong quản lý, điều hành và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ…

Mặc dù là được xếp cuối cùng  so với tỉnh Đăk Nông trong công tác cải cách thủ tục hành chính huyện Tuy Đức đã phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC, thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật kiến thức cho CB, CCVC, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC. Đồng thời, tăng cường triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị đáp ứng nhiệm vụ CCHC trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)