Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đại biểu HĐND huyện

Hồng Hoa Chia sẻ:

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Tuy Đức vừa tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có các đ/c là thường trực huyện ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ huyện; đại diện ủy ban bầu cử huyện, lãnh đạo Ban tổ chức huyện ủy, phòng nội vụ huyện; các tổ chức thành viên. Để đảm bảo số lượng cơ cấu và chất lượng đại biểu HĐND huyện, tại hội nghị hiệp thương lần 3, đ/c Phan Văn Toàn – Trưởng ban dân vận – Chủ tịch UBMTTQVN huyện đã thông qua dự kiến danh sách nhưng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, Ban bầu cử huyện Tuy Đức đã lập danh sách dự kiến sơ bộ các đại biểu ứng cử HĐND huyện. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết quả lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nới cư trú, nơi công tác, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã lập danh sách chính thức 55 ông, bà ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó cơ cấu kết hợp gồm: 38,3% nữ, dưới 40 tuổi 58,3%, DTTS 18,3%, tái cử  20%. Với việc triển khai đúng qui định, Thường trực UBMTTQ huyện cùng các ban, ngành đoàn thể cấp huyện đang có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền tới các cử tri nhằm lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)