Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

Hồng Hoa Chia sẻ:

Sáng ngày 29/12/2020, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tuy Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Phó Bí thư huyện ủy – Y Thái, đồng chí Cao Văn Khoa – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra với 01 cuộc kiểm tra, giám sát. Cuộc kiểm tra gắn với trách nhiệm của 1 đồng chí là huyện ủy viên. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, của UBTV Quốc hội” đối với Đảng ủy xã Quảng Trực và trách nhiệm của đồng chí Đoàn HỒng Quân – Huyện ủy viên – Phó bí thư Đảng ủy. Ngoài ra các cuộc kiểm tra, giám sát mà UBKT huyện ủy trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy, huyện ủy còn tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đối với các tổ chức cơ sở đảng. Được biết năm 2020 công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng đã có 14 cuộc kiểm tra, giám sát 3 cuộc và gắn trách nhiệm 11 cá nhân là cấp ủy chi bộ. Bên cạnh đó Các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở còn tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành 381 đảng viên. Các cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đúng quy định, có nhiều đổi mới nội dung và hình thức. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật nên số đảng viên vi phạm đến mức kỷ luật có chiều hướng giảm.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Thái – Phó bí thư huyện ủy đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm qua, thể hiện được vị trí, tầm quan trọng của công tác này và lòng tin của cán bộ đối với Đảng được cải thiện, nâng lên, đã góp phần rất lớn trong công tác chỉnh đốn Đảng.

Để năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, cần xác định lại nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát là phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ huyện và các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội. Qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phục vụ việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng những nhân tố mới. Xác định kiểm tra không chỉ ở khâu cuối mà cần kiểm tra, giám sát tất cả các khâu, các bước, từ triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện, kết quả đạt được và việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)