Thứ tư, 04/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

TUY ĐỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2022

Hoàng Hưng Chia sẻ:

Chiều ngày 18/4/2022, UBND huyện Tuy Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2022, mặc dù, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid  – 19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã đã triển khai công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ  Công an nhân dân năm 2022, thực hiện đầy đủ các khâu, các bước đúng quy trình, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bàn giao 100 thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân  dân, so với năm 2021 chất lượng được nâng lên rõ rệt. Ngày giao nhận quân được tổ chức thực sự là ngày hội của toàn dân tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, UBND huyện Tuy Đức đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 đó là: kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã,  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Nâng cao chất lượng hiệu quả thực chất trong công tác tuyển quân năm 2023.

Tại hội nghị này UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Nguồn tin: Hoàng Hưng
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)