Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức triển khai nhiệm vụ kỷ niệm 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập QĐNH Việt Nam

Hồng Hoa Chia sẻ:

         Sáng 04/10/2019, Tại Cơ quan quân sự huyện Tuy Đức UBND huyện Tuy Đức đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22-12-1944/22-12-2019). Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Hiệp – Phó Bt – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Sau khi nghe các cơ quan chức năng thảo luận, Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp chỉ đạo cơ quan thường trực sớm hoàn thành đề cương; phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nền quốc phòng toàn dân, truyền thống quân đội trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân, toàn quân, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tích cực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn…

Đ/c Nguyễn Văn Hiệp chỉ đạo hội nghị

Hội nghị cũng thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22-12-1944/22-12-2019)

Hội nghị thảo luận

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)