Thứ năm, 05/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức triển khai sản xuất vụ đông xuân 2019 – 2020

Hồng Hoa Chia sẻ:

Vụ đông – xuân 2019-2020, ngành nông nghiệp huyện Tuy Đức đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào trong sản xuất. Toàn huyện Tuy Đức phấn đấu gieo trồng là 555.4 ha cây trồng các loại. Trong đó Lúa nước 316 ha, Ngô: 12,7 ha; Khoai lang 16,1 ha; Đậu các loại 5,8 ha; Rau 204 ha. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 5.477,5 tấn, trong đó thóc đạt 1.924,2 tấn, ngô đạt 54,6 tấn. Hiện tại Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã giao kế hoạch cho các địa phương bố trí cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy phù hợp. Đối với Quảng Trực 316 ha; Đăk Buk So: 144 ha. Đăk R Tih gần: 190 ha. Quảng Tân: 110 ha. Quảng Tâm trên 62 ha. Đăk Ngo: 7,4 ha. Hiện tại phòng cũng giao lịch thời vụ cho các xã gồm: Đăk Buk So từ ngày 30/11 – 30/12/2019. Đăk R Tih: 20/11 – 15/12/2019; Quảng Trực 25/11 – 31/12/2019. Quảng Tân 25/11 – 05/1/2020. Quảng Tâm 10/12 – 10/1/2020. Đăk Ngo 10/12 – 05/1/2020. Để người dân trồng các loại giống lúa cho năng suất cao huyện cũng giới thiệu với bà con các loại giống sau: RVT, Nhị Ưu 838, Syn 6, BiO404 7, HT1, BTE-1, PHB 71, TH 3-3, OM 7347, PC 6,… ; các giống lúa đặc sản như Tám thơm, Bắc thơm, Thơm 1, Jasmine 85. Việc gieo cấy đúng lịch thời vụ, tập trung, đảm bảo cho lúa trổ an toàn, tránh hạn vào cuối vụ. Thời vụ gieo cấy sớm từ 20/11 đến 10/12 để thu hoạch vào cuối tháng 3 và giữa tháng 4 (vùng có khả năng thiếu nước cuối vụ), các vùng còn lại gieo cấy tập trung từ 10/12 đến 05/01 năm sau./.

Người dân đã làm cỏ chuẩn bị làm đất gieo trồng lúa nước vụ Đông xuân

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)