Thứ sáu, 29/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

UBND huyện Tuy Đức sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Hoàng Hưng Chia sẻ:

Sáng ngày 10/10/2022, UBND huyện Tuy Đức tổ chức hội nghị , đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, đảm bảo QP – AN 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó chủ tịch chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức chủ trì hội nghị

           Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe: Báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân và các doanh nghiệp  trong huyện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2022 cơ bản thực hiện theo kế hoạch đề ra và đã đạt được một số kết quả tích cực. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu người dân, triển khai sản xuất nông nghiệp đảm bảo, kịp thời đúng kế hoạch; công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi được kiểm soát; công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội được chú trọng quan tâm, thực hiện đảm bảo đầy đủ các chính sách theo quy định. Các công tác về nội chính, tư pháp đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, an ninh quốc phòng được đảm bảo ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.477,05 đồng, đạt 82,97%KH. Sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 3.240 tấn đạt 90,33% KH; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 1.052,36tỷ đồng đạt 69,09% KH. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 65,33tỷ đồng, đạt 124,91%. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt: 1.059,15 đồng đạt 83,95%KH. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp, các ngành và nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, do đó dịch bệnh Covid – 19 đã được kiểm soát tốt. Sự nghiệp văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện các chính sách đối với người, gia đình có công với cách mạng và chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Tính đến đầu tháng 9/2022, số lượng tiêu chí đạt bình quân tại các xã là 12,5tiêu chí/xã.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích làm rõ những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế thời gian qua, đề ra các giải pháp để thống nhất triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 3 tháng cuối năm 2022.

Nguồn tin: Hoàng Hưng
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)