Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn Tuy Đức hoàn thành kiểm tra chuyên đề năm 2020

Vũ Thị Cúc Chia sẻ:

Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTĐ ngày 03/3/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về “Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW”;Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Tuy Đức.

Sáng ngày 26/8/2020, Ủy Ban Kiểm tra Huyện đoàn thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Đoàn xã Đắk Búk So và Chi đoàn thôn 2 (xã Đắk Búk So).

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020. Kiểm tra Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác đoàn viên; việc triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022; công tác thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở cần kiểm tra để có giải pháp chỉ đạo kịp thời; Kiểm tra hoạt động kiểm tra đối với tổ chức Đoàn cấp cơ sở.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn xã Đắk Búk So đã chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung đề nghị kiểm tra của UBKT Huyện đoàn. Đoàn kiểm tra cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác đoàn vụ ở chi đoàn, việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn, công tác quản lý đoàn viên, chất lượng đoàn viên để khắc phục trong thời gian tới, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi phát triển mạnh và đảm bảo yêu cầu trong tình hình mới.

Thông qua đợt kiểm tra chuyên đề nhằm đánh giá đúng tình hình, công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Huyện đoàn và Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 tại cơ sở Đoàn. Qua đó, xác định những khó khăn, vướng mắc kịp thời đưa ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nguồn tin: Vũ Thị Cúc
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)