Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Xã ĐắkRTih tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

UBND xã Đăk R'tih Chia sẻ:

Thực hiện Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận năm 2022, đồng thời nhân rộng, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động quần chúng theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh Đắk Nông. Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Tuy Đức xây dựng kế hoạch “tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đắk R’Tíh năm 2022”.  Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nan xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Nông, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang từ huyện đến xã cơ bản đã nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh; Việc triển khai thực hiện công tác phát động quần chúng đã tiếp tục mang lại hiệu quả; hình thức, nội dung và phương pháp vận động quần chúng từng bước được đổi mới và phong phú hơn; công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang dần được củng cố.

Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, lực lượng Công an xã ĐắkRTih phối hợp với Đoàn thanh niên xã Đăk RTih đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, phát quang trụ sở, các tuyến đường liên xã.

Đồng thời phối hợp vận động nhân dân trên địa bàn xã tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn, góp phần kiềm chế, đẩy lùi, làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Tích cực hưởng ứng, nâng cao ý thức tự giác, phát huy tinh thần yêu nước, đồng thời thực hiện quyền làm chủ của mình trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự; từ đó tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa bàn xã.

Nguồn tin: UBND xã Đăk R'tih
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)