Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

XÃ ĐĂK’RTIH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sao Mai Chia sẻ:

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông, từ cuối năm 2020, UBND tỉnh Đăk Nông  quyết định lựa chọn xã Đăk Rtih huyện Tuy Đức là địa phương đầu tiên của huyện thí điểm chuyển đổi số cấp xã.

Với mục tiêu xây dựng mô hình chuyển đổi số xã Đăk R Tih phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương thực hiện chuyển đổi số hướng tới xây dựng ” xã thông minh” thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số chính quyền xã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Để triển khai  chuyển đổi số thành công trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, các xã thí điểm  huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, bon.

Trong đó, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng Internet, sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành; hệ thống thông tin báo cáo; hệ thống một cửa điện tử; sử dụng các phần mềm quản lý, phần mềm tài chính – kế toán. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, công chức về chuyển đổi số, đặc biệt là trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Có thể nói chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc trong thời đại công nghiệp 4.0. Để phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, trước tiên bộ máy chính quyền phải là những người chuyên nghiệp trong thao tác xử lý công việc của mình. Ở khía cạnh nào đó, chuyển đổi số sẽ giúp cho địa phương giải quyết nhanh thủ tục hành chính, đơn thư của người dân.

Chuyển đổi số không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ tiếp cận các phần mềm, thao tác nghiệp vụ nhanh chóng, hỗ trợ đắc lực công việc, mà còn tạo cơ chế giám sát tốt hơn. Trong giai đoạn tiếp địa phương triển khai thực hiện các nội dung như hệ thống camera giám sát an ninh, thiết lập nhà văn hóa thông minh, hệ thống truyền thanh thông minh, nông nghiệp thông minh. Hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, chính quyền quảng bá hình ảnh, thông tin, sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa đặc trưng của địa phương lên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử…/.

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)