image banner
Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội

Vị trí và chức năng-Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Lao động

-Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lươngtrong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn,vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

1 Nguyễn Thị Nhàn Trưởng phòng 02613.646.782
2 Nguyễn Thị Gấm Phó Trưởng phòng 02613.646.782
3 Phan Văn Hào Phó Trưởng phòng 02613.646.782
4 Đỗ Thị Ngọc Hà Kế toán
5 Mai Thị Tâm Kế toán
6 Thái Thị Huyền Chuyên viên
7 Lê Văn Hải Chuyên viên
8 Trần Văn Hoàng Chuyên viên

Đắk Nông 25° - 27° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1