image banner
Thông báo về việc kết quả trúng tuyển viên chức tại Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức năm 2023
Số ký hiệu văn bản 05
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc kết quả trúng tuyển viên chức tại Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm