image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
725/QĐ-UBND 27/05/2024
Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
16/TB-HĐTD 27/05/2024
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
07/TB-HĐKTSH 22/05/2024
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch kỳ tiếp nhận viên chức huyện Tuy Đức năm 2024
Lượt xem: 0
943 /UBND-NV 21/05/2024
Về việc thống nhất đối với hình thức và nội dung kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào viên chức
Lượt xem: 0
668/QĐ-UBND 20/05/2024
Quyết định Ban hành danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch kỳ tiếp nhận vào viên chức huyện Tuy Đức năm 2024
Lượt xem: 0
08/TB-HĐTD 15/05/2024
Thông báo về danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2024
Lượt xem: 0
374/QĐ-UBND 29/03/2024
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
35/TB-UBND 29/03/2024
Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0