image banner
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
140/KH-UBND 25/04/2024
Kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
353/TB-HĐND 22/12/2023
kết quả kỳ họp HĐND huyện khóa IV
Lượt xem: 0
33/NQ-HĐND 20/12/2023
Nghị quyết Về việc giao mục tiêu nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình MTQG
Lượt xem: 0
32/NQ-HĐND 20/12/2023
Nghị quyết Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024
Lượt xem: 0
35/NQ-HĐND 20/12/2023
Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề vv thực hiện các quy định của Pháp luật trong thực hiện cải cách hành chính giải quyết các thủ tục hành chính trên
Lượt xem: 0
36/NQ-HĐND 20/12/2023
Nghị quyết thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 0
37/NQ-HĐND 20/12/2023
Nghị quyết về Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện khóa IV
Lượt xem: 0
30/NQ-HĐND 19/12/2023
Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
Lượt xem: 0
2054/QĐ-UBND 15/12/2023
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn đầu tư phát triển)
Lượt xem: 0
304/TB-HĐND 22/11/2023
Thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
123