image banner
Thông báo về việc nộp trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình Đường giao thông thôn 2 xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông về Ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 90
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc nộp trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình Đường giao thông thôn 2 xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông về Ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm