image banner
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 15/12/2023
Số ký hiệu văn bản 210/TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/12/2023
Ngày hiệu lực 27/12/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 15/12/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Vũ Thị Cúc
Tài liệu đính kèm