image banner
Thông báo về danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 08/TB-HĐTD
Ngày ban hành 15/05/2024
Ngày hiệu lực 15/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo về danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng công chức
Người ký duyệt Trần Vĩnh Phú
Tài liệu đính kèm