image banner
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch kỳ tiếp nhận viên chức huyện Tuy Đức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 07/TB-HĐKTSH
Ngày ban hành 22/05/2024
Ngày hiệu lực 22/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch kỳ tiếp nhận viên chức huyện Tuy Đức năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng công chức
Người ký duyệt Trần Vĩnh Phú
Tài liệu đính kèm