image banner
Tổng số: 80
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
721/UBND-VP 19/04/2024
tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2024
Lượt xem: 0
134/KH-UBND 17/04/2024
triển khai thực hiện Đề án " nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng bộ pháp điển" trên địa bàn huyện
Lượt xem: 0
686/UBND-VP 15/04/2024
tăng cường công tác phòng, chống Cúm A (H9)
Lượt xem: 0
564/UBND-VP 02/04/2024
Công văn vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ chiến thắng bệnh Lao
Lượt xem: 0
01/VP-TN&TKQ 02/04/2024
Thông báo Phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Lượt xem: 0
35/TB-UBND 29/03/2024
Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
113/KH-UBND 29/03/2024
Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2024
Lượt xem: 0
374/QĐ-UBND 29/03/2024
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
21/TB-QLDA&PTQĐ 28/03/2024
về việc niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1 (Hạng mục: Xây dựng Mương thoát nước) (điều chỉnh)
Lượt xem: 0
19/TB-QLDA&PTQĐ 27/03/2024
Thông báo niêm yết công khai dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất dự án Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2). Đoạn qua địa bàn xã Quảng Trực (điều chỉnh)
Lượt xem: 0
12345678