Chủ nhật, 24/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Phòng tài chính kế hoạch

Chia sẻ lên:

Vị trí và chức năngNhiệm vụ và quyền hạn
1. Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính – ngân sách, quy hoạch trên địa bàn huyện;
kế hoạch và đầu tư; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã; tổng hợp và thống
nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư
nhân theo quy định của pháp luật.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ
đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công
chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo,
kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và
Đầu tư.

1Nguyễn Hữu LựcTrưởng phòng0888.448567
2Nguyễn Văn VuiPhó Trưởng phòng
3Lê Tử AnhCán sự 
4Đặng Văn XuânChuyên viên 
5Hà Thị Hải LýKế toán viên 
6Lê Viết ThànhCán sự 
7Mạnh Thị Thanh TâmCán sự 

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)