image banner

image

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC HUYỆN TUY ĐỨC 
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tuy Đức

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách, quy hoạch trên địa bàn huyện; kế hoạch và đầu tư; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

LÃNH ĐẠO

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: NGUYỄN HỮU LỰC

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0979787370

Giới thiệu thêm: Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

 

 
Anh-tin-bai

Họ và tên: NGUYỄN VĂN VUI

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0985178824

Giới thiệu thêm: Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.


CHUYÊN VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Lê Tử Anh

Cán sự

0979441381

02

Hà Thị Hải Lý

Chuyên viên

0978543069

03

Nguyễn Thúy Oanh

Chuyên viên

0911349717

04

Lê Viết Thành

Chuyên viên

0984972844

05

Nguyễn Công Danh

Chuyên viên

0386239204

Đắk Nông 22° - 25° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1