image banner
Giám sát việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động tại huyện Tuy Đức
Lượt xem: 132
Sáng 15/5/2024 tại UBND huyện Tuy Đức, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Nguyễn Ngọc Khoa – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Tuy Đức giám sát việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.

    Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Hồ Bá Bằng - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Vĩnh Phú - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.  

    Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Đức, hiện nay toàn huyện có 12 phòng, ban chuyên môn, 33 đơn vị sự nghiệp công lập với tổng biên chế được giao 993 người. Thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về xây dựng vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động, UBND huyện đã ban hành văn bản triển khai thực hiện theo quy định. Cụ thể, về xây dựng vị trí việc làm, UBND huyện đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện, thành lập các Hội đồng để thẩm định và ban hành các Quyết định phê duyệt theo đúng thẩm quyền. Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm giúp xác định được số lượng biên chế gắn với từng vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, làm cơ sở sở để cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn nhân lực, bố trí biên chế cần thiết, phù hợp với cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan, tổ chức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đối với công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động làm việc chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công tác bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được UBND huyện triển khai, thực hiện đảm bảo theo Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện có trình độ chuyên môn phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm và được sắp xếp, bố trí phù hợp. Công tác tuyển dụng được thực hiện một cách công khai, minh bạch, công bằng, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Cụ thể từ tháng 01/2022 đến nay UBND huyện đã thực hiện 03 đợt tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã và 01 đợt tuyển dụng năm 2024 đang trong quá trình thực hiện.

    Tại buổi giám sát, sau khi nghe báo cáo Đoàn Giám sát cơ bản thống nhất với các nội dung trong báo cáo; đồng thời yêu cầu làm rõ một số vấn đề trong công tác tuyển dụng như chưa đạt chỉ tiêu, xây dựng đề án vị trí việc làm, việc tinh giản biên chế, đánh giá hiệu quả của một số phòng, ban để xem xét sắp xếp phù hợp, góp phần thực hiện tốt công việc chuyên môn. Hiện nay tại Tuy Đức do số lượng biên chế giáo viên các cấp còn thiếu, huyện được HĐND tỉnh giao hiệp đồng làm công tác chuyên môn là 50 người, để người lao động đang hợp đồng yên tâm công tác, huyện Tuy Đức kiến nghị các cấp xem xét, bổ sung biên chế viên chức và bổ sung số lượng hợp đồng theo nghị định 111/2022/ND-CP phục vụ năm học 2024 – 2025 và các năm tiếp theo.

    Kết luận buổi làm việc, cùng với đánh giá cao nỗ lực điều hành, chỉ đạo của UBND huyện, Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những kiến nghị đề xuất để tới đây, phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh xem xét, quyết định tổ chức bộ máy cho phù hợp, nhất là giao biên chế công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Hồng Hoa

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 25° icon
image advertisement
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1