image banner
Tuy Đức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin
Lượt xem: 117
Trong hai ngày 26 và 27/12/2023, UBND huyện Tuy Đức phối hợp với Trung tâm Đào tạo - nghiên cứu Khoa học, Học viện hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 cho 26 học viên là cán bộ công chức, viên chức được giao thực hiện và công chức, viên chức thụ hưởng chương trình Mục tiêu Quốc gia thích ứng với bối cảnh thay đổi của quá trình chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp phát triển của đất nước, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  
Anh-tin-bai
Trong hai ngày 26 và 27/12/2023, UBND huyện Tuy Đức phối hợp với Trung tâm Đào tạo - nghiên cứu Khoa học, Học viện hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 cho 26 học viên là cán bộ công chức, viên chức được giao thực hiện và công chức, viên chức thụ hưởng chương trình Mục tiêu Quốc gia thích ứng với bối cảnh thay đổi của quá trình chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp phát triển của đất nước, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Trong hai ngày các học viên được giảng viên truyền tải các nội dung: Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kỹ năng xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng văn bản quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên môi trường điện tử; Áp dụng việc chuyển đổi số vào phục vụ trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.
Sau hai ngày các học viên được cung cấp, trang bị kiến thức cơ bản về mục tiêu chuyển đổi số Quốc gia. Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, các kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua mạng internet; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự cho đồng bào dân tộc thiểu số...
Anh-tin-bai
 
Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Tin, bài: Hoàng Hưng

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 26° icon
image advertisement
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1