image banner
BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN TRONG QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2023
Số ký hiệu văn bản 530/BC-UBND
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN TRONG QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm