image banner
Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
13/NQ-HĐND 20/06/2024
Nghị Quyết Miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện ông Đặng Văn Ngôn
Lượt xem: 0
12/NQ-HĐND 20/06/2024
Nghị quyết Miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện Nguyễn Văn Bình
Lượt xem: 0
10/NQ-HĐND 20/06/2024
Nghị Quyết xác nhận bầu bổ sung uỷ viên UBND huyện Nguyễn Thị Nhàn
Lượt xem: 0
09/NQ-HĐND 20/06/2024
Nghị Quyết Xác nhận kết quả bổ sung chức danh PCT UBND huyện Nguyễn Văn Anh
Lượt xem: 0
11/NQ-UBND 20/06/2024
Nghị Quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung cử ủy biên UBND huyện Lê Tiến Liên
Lượt xem: 0
17/NQ-HĐND 20/06/2024
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tuy Đức đối với ông Hồ Văn Lợi
Lượt xem: 0
16/NQ-HĐND 20/06/2024
Nghị Quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IV đối với ông Hồ Tùng Lĩnh
Lượt xem: 0
15/NQ-HĐND 20/06/2024
Nghị Quyết Xác nhận kết quả bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IV đố với ông Nguyễn Ngọc Minh
Lượt xem: 0
140/KH-UBND 25/04/2024
Kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
353/TB-HĐND 22/12/2023
kết quả kỳ họp HĐND huyện khóa IV
Lượt xem: 0
123