image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
157 /KH-UBND 21/05/2024
Kế Hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2024
Lượt xem: 0
46/TB-UBND 25/04/2024
Thông báo Số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
01/VP-TN&TKQ 02/04/2024
Thông báo Phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Lượt xem: 0
113/KH-UBND 29/03/2024
Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2024
Lượt xem: 0
92/KH-UBND 19/03/2024
Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) huyện Tuy Đức năm 2024
Lượt xem: 0
86/KH-UBND 12/03/2024
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
111/QĐ-UBND 26/01/2024
Thành lập Tổ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
111/QĐ-UBND 26/01/2024
Thành lập Tổ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
2350/QĐ-UBND 29/12/2023
Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2024
Lượt xem: 0
2353/QĐ-UBND 29/12/2023
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
12