image banner
Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
111/QĐ-UBND 26/01/2024
Thành lập Tổ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
111/QĐ-UBND 26/01/2024
Thành lập Tổ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
2350/QĐ-UBND 29/12/2023
Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2024
Lượt xem: 0
2353/QĐ-UBND 29/12/2023
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
16/2023/TT-BNV 15/11/2023
Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
Lượt xem: 0
216/KH-UBND 25/09/2023
Kế hoạch Khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2023
Lượt xem: 0