image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
29/TB-UBND 20/03/2024
Thông báo tiếp nhận vào viên chức năm 2024
Lượt xem: 0
2429/QĐ-UBND 29/12/2023
Quyết định công nhận xét thăng hạng CDNN viên chức
Lượt xem: 0
254/TB-HĐTD 28/12/2023
Thông báo Về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 0
40/TB-HĐTD 28/12/2023
Thông báo Về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 0
2117/QĐ-UBND 22/12/2023
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Tuy Đức năm 2023
Lượt xem: 0
33/TB-HĐTD 13/12/2023
TB số 33 kết cấu điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 0
07/TB-HĐXTH 29/11/2023
Danh mục tài liệu ôn tập; triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ xét thăng hạng CDNNVC năm 2023
Lượt xem: 0
28/TB-UBND 24/11/2023
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 0
1205/QĐ-UBND 19/07/2023
Ban hành Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0