image banner
Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
140/KH-UBND 25/04/2024
Kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
97/kh-ubnd 19/03/2024
Kế hoạch triển khai Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển, phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Tuy Đức
Lượt xem: 0
10/QĐ-UBND 04/01/2024
Quyết định Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
Lượt xem: 0
1775/QĐ-UBND 20/12/2023
Quyết định của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
304/TB-HĐND 22/11/2023
Thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
1205/QĐ-UBND 19/07/2023
Ban hành Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0