image banner
BC 195 sơ kết thực hiện 1 năm CT số 17 của Ban thường vụ tỉnh ủy_0001
Số ký hiệu văn bản 195/BC-HĐND
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung BC 195 sơ kết thực hiện 1 năm CT số 17 của Ban thường vụ tỉnh ủy_0001
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm