image banner
Kế hoạch tổ chức khám sàng lọc chủ động bệnh Lao và các bệnh hô hấp trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2023
Số ký hiệu văn bản 179
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức khám sàng lọc chủ động bệnh Lao và các bệnh hô hấp trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm