image banner
phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021.2025
Số ký hiệu văn bản 25/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021.2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt Hồ Xuân Hậu
Tài liệu đính kèm