image banner
Nghị quyếtbổ sung KH vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện CTr MTQG xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyếtbổ sung KH vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện CTr MTQG xây dựng nông thôn mới
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm