image banner
Triển khai, thực hiện Quyết định số 1277_QĐ-TTg ngày 01.11.2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Số ký hiệu văn bản 2291/UBND-TNMT
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Triển khai, thực hiện Quyết định số 1277_QĐ-TTg ngày 01.11.2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Trần Vĩnh Phú
Tài liệu đính kèm