image banner
Kế hoạch Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Tuy Đức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 249/KH-UND
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Tuy Đức năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo
Người ký duyệt Trần Vĩnh Phú
Tài liệu đính kèm