image banner
Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
Số ký hiệu văn bản 16/2023/TT-BNV
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
Hình thức văn bản Kinh tế - Xã hội
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phạm Thị Thanh Trà
Tài liệu đính kèm