image banner
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn đầu tư phát triển)
Số ký hiệu văn bản 2054/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày hiệu lực 15/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn đầu tư phát triển)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt Trần Vĩnh Phú
Tài liệu đính kèm