image banner
Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
Số ký hiệu văn bản 30/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2023
Ngày hiệu lực 19/12/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt Hồ Xuân Hậu
Tài liệu đính kèm