image banner
Nghị quyết Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024
Số ký hiệu văn bản 32/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2023
Ngày hiệu lực 20/12/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt Hồ Xuân Hậu
Tài liệu đính kèm