image banner
Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề vv thực hiện các quy định của Pháp luật trong thực hiện cải cách hành chính giải quyết các thủ tục hành chính trên
Số ký hiệu văn bản 35/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2023
Ngày hiệu lực 20/12/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề vv thực hiện các quy định của Pháp luật trong thực hiện cải cách hành chính giải quyết các thủ tục hành chính trên
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm