image banner
Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 2350/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đinh Ngọc Nhân
Tài liệu đính kèm