image banner
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tuy Đức
Số ký hiệu văn bản 2353/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tuy Đức
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đinh Ngọc Nhân
Tài liệu đính kèm