image banner
Nghị quyết Về việc giao mục tiêu nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình MTQG
Số ký hiệu văn bản 33/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2023
Ngày hiệu lực 20/12/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc giao mục tiêu nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình MTQG
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt Hồ Xuân Hậu
Tài liệu đính kèm