image banner
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện từ tháng 01 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 02/TB-UBND
Ngày ban hành 09/01/2024
Ngày hiệu lực 09/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện từ tháng 01 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Phan Thị Khương
Tài liệu đính kèm