image banner
Ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 2440/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Đinh Ngọc Nhân
Tài liệu đính kèm